Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Thanh Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Trường-
dc.contributor.authorNguyễn, Bảo Toàn-
dc.contributor.authorLao, Đức Thuận-
dc.contributor.authorTrương, Kim Phượng-
dc.contributor.authorLê, Huyền Ái Thúy-
dc.date.accessioned2018-08-24T02:40:57Z-
dc.date.available2018-08-24T02:40:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3453-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3933-
dc.description.abstractNgộ độc thực phẩm, với một trong những nguyên nhân chính do nhiễm khuẩn vẫn luôn là mối lo ngại, mang tính toàn cầu, được Tổ chức Sức khỏe Thế giới rất quan tâm. Việc xác định chính xác đối tượng vi khuẩn nhiễm vẫn luôn là một nhu cầu cấp thiết của các labo lâm sàng. Nghiên cứu trước đây của chúng tôi đã được công bố với việc thành công bước đầu trong việc xây dựng một quy trình dựa trên kĩ thuật PCR-Reverse Dot Blot (PCR-RDB) nhằm xác định đồng thời 12 vi khuẩn 12 vi khuẩn gây bệnh đường ruột chủ yếu, bao gồm Bacilus cereus,Clostridium botulium, Clostridium perfringen, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp., Shigella spp..., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica và Brucella spp. Chúng tôi tiếp tục phát triển nghiên cứu này nhằm hoàn thiện quy trình PCR-RDB bằng việc thiết kế bổ sung trên màng các loại mẫu thăm dò làm chứng dương, chứng âm, chứng màu và chứng kiểm tra tín hiệu nền. Bên cạnh đó, xét nhu cầu lâm sàng, việc bổ sung hai loại mẫu dò để dò hai vi khuẩn Campylobacter jejuni và Yersinia enterocolitica O:8 gây bệnh đường ruột chủ yếu ở trẻ em, là cần thiết. Quy trình PCR-RDB được hoàn thiện trong nghiên cứu này vì vậy có khả năng phát hiện đồng thời 14 vi khuẩn gây bệnh đường ruột, một cách đặc hiệu, với độ nhạy đạt 10 mũ 2 bản sao/ml, đã được thử nghiệm trên 30 mẫu phân, ghi nhận kết quả hoàn toàn khớp với kít thương mại PowerCheckTM 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit ( Korea).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 59 .- Tr.54-64-
dc.subjectCampylobacter jejunivi_VN
dc.subjectPCR-Reverse Dot Blotvi_VN
dc.subjectVi khuẩn gây bệnh đường ruộtvi_VN
dc.subjectYersinia enterocolitica O:8vi_VN
dc.titleHoàn thiện quy trình phát hiện đồng thời 14 vi khuẩn gây bệnh đường ruột bằng kĩ thuật PCR- Reverse Dot Blot ( PCR-RDB)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.