Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39361
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2020-11-12T08:21:52Z-
dc.date.available2020-11-12T08:21:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39361-
dc.description.abstractBài viết dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng mô hình Trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên thông qua các hình thức truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Nội dung chủ yếu là giới thiệu, đánh giá về các hình thức truyền thông, nêu lên hiện trạng tiếp cận thông tin của sinh viên. Từ đó, đề xuất xây dựng mô hình trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên qua các hình thức truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.116-125-
dc.subjectCông tác xã hội trường họcvi_VN
dc.subjectHình thức truyền thôngvi_VN
dc.subjectMô hình trung tâm công tác xã hộivi_VN
dc.titleCác hình thức truyền thông và mô hình trung tâm công tác xã hội hỗ trợ sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.