Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39362
Title: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ khối các cơ quan trung ương
Authors: Trương, Xuân Cừ
Keywords: Trách nhiệm
Cấp ủy
Lãnh đạo
Chỉ đạo
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.13-15
Abstract: Đồng chí Mai Trực, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Sơn Minh Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng gắn với Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39362
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.