Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39379
Title: Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Quy chế phối hợp
UBKT Trung ương
Tổ chức đảng
Nhiệm vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.36-39
Abstract: Nhìn chung, quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương (gọi chung là các tổ chức đảng) được tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là giải quyết kịp thời những vấn đồ nổi cộm trong công tác cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39379
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.