Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39390
Title: Cán bộ kiểm tra Đảng cần phải có bản lĩnh
Authors: Lương, Đức
Keywords: Cán bộ
Kiểm tra
Đảng
Bản lĩnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.57-58
Abstract: Năm 2016, khi đó tôi và các đồng chí trong Tổ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của một đảng viên H, là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học ở xã T. Cụ thể, trước đó vào tháng 8-2016, Đảng ủy xã T kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên H, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học với nội dung: Có biểu hiện không đúng tư cách, tác phong của người quản lý và của một giáo viên; gây mất đoàn kết nội bộ trong năm 2015-2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39390
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
720.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.