Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39395
Title: Lên chức nhờ... khóc !?
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Lên chức
Khóc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.68-69,76
Abstract: Biết là Đảng ủy và lãnh đạo Cục có lý, ông Tài Hứa dịu giọng: Hôm vừa rồi, cô ấy xuống gặp bà xã nhà tôi, cô ấy khóc lóc và than thở rằng: Bao nhiêu năm công tác mà em chẳng được chức tước gì. Em thiệt thòi quá! Rồi bà xã nhà tôi lại nói với tôi. Hôm nay tôi lại nói với các đồng chí: Thôi thì nể tình, các đồng chí quan tâm bổ nhiệm cô ấy. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm đến cán bộ nữ lâu năm! vả lại... ông định nói: “Vả lại có ý kiến của đồng chí nguyên Thứ trưởng", nhưng ông kịp dừng lại!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39395
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.