Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39395
Nhan đề: Lên chức nhờ... khóc !?
Tác giả: Trung Ngôn
Từ khoá: Lên chức
Khóc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.68-69,76
Tóm tắt: Biết là Đảng ủy và lãnh đạo Cục có lý, ông Tài Hứa dịu giọng: Hôm vừa rồi, cô ấy xuống gặp bà xã nhà tôi, cô ấy khóc lóc và than thở rằng: Bao nhiêu năm công tác mà em chẳng được chức tước gì. Em thiệt thòi quá! Rồi bà xã nhà tôi lại nói với tôi. Hôm nay tôi lại nói với các đồng chí: Thôi thì nể tình, các đồng chí quan tâm bổ nhiệm cô ấy. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm đến cán bộ nữ lâu năm! vả lại... ông định nói: “Vả lại có ý kiến của đồng chí nguyên Thứ trưởng", nhưng ông kịp dừng lại!
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39395
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.