Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39444
Nhan đề: Thí nghiệm mô tả của Este - chất béo
Tác giả: Trịnh, Quang Cảnh
Từ khoá: Thí nghiệm
Mô tả
Este
Chất béo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.5-7,23
Tóm tắt: Có ba dạng thí nghiệm mô tả của este - chất béo tác giả muốn gửi đến bạn đọc
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39444
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
928.68 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.