Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39446
Nhan đề: Dùng số Mol để giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối
Tác giả: Lê, Thị Thỏa
Từ khoá: Mol Anion
Bài tập
Kim loại
Dung dịch muối
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.12-14,31
Tóm tắt: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối là dạng toán quen thuộc và khá phổ biến trong chương trình, nhưng học sinh vẫn giải theo những cách giải quen thuộc như viết phương trình phản ứng, biện luận các trường hợp có thể xảy ra rồi chọn trường hợp thỏa mãn. Khi mới đọc đề học sinh chưa thể hình dung được bài toán này ở mức độ như thế nào để giải được thì rất mất thời gian, làm cho học sinh mất hứng thú giải.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39446
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
968.07 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.