Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39447
Nhan đề: Một vài kinh nghiệm quy đổi trong giải toán Este
Tác giả: Lương, Nguyên Phước
Từ khoá: Kinh nghiệm
Quy đổi
Giải toán
Este
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.15-17
Tóm tắt: Bài tập este là một dạng bài tập hay và khó, thường gặp trong các đề thi. Để giải quyết tốt và nhanh dạng bài tập này thì ngoài việc nắm vững kiến thức, học sinh cần được trang bị thêm các kĩ năng phân tích, quy đổi. Với bài báo, xin giới thiệu đến các bạn kinh nghiệm quy đổi kèm theo một số ví dụ vận dụng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39447
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
729.59 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.