Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39448
Title: Xác định cấu tạo Este dựa vào tính chất của các chất hữu cơ
Authors: Phan, Duy Thanh
Hồ, Thị Xuân Phi
Keywords: Xác định
Cấu tạo
Este
Tính chất
Hữu cơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.18-23
Abstract: Khi giải bài tập este, học sinh thường lúng túng trong việc xác định cấu tạo vì cấu tạo của este liên quan đến kiến thức của các chất hữu cơ như tính chất và cấu tạo alkol, acid, aldehyd, acid..., Bài viết này sẽ giúp học sinh xác định được cấu tạo este dễ dàng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39448
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.