Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39450
Title: Tìm hiểu ý nghĩa hóa học trong ca dao, tục ngữ
Authors: Võ, Thành Phong
Ninh, Văn Dậu
Keywords: Ý nghĩa
Hóa học
Ca dao
Tục ngữ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.29-31
Abstract: Đây là một câu tục ngữ vô cùng ngắn gọn, hàm súc và có ý nghĩa to lớn. Qua câu tục ngữ này, ông cha ta đã để lại một bài học có giá trị giáo dục sâu sắc: Bằng hình ảnh bóng bẩy, gần gũi của “nước” và “đá” đi kèm với những động từ chỉ sự tỉ mỉ, trau chuốt như “chảy”, “mòn" để nói lên sự kiên trì, bền bỉ sẽ tạo nên thành công nhất định. Tiếp xúc với câu tục ngữ, mỗi chúng ta không thể không tự rút ra cho.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39450
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
856.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.