Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3954
Title: Những điểm mới trong cấu thành các tội phạm về khủng bố trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Bùi, Trương Ngọc Quỳnh
Keywords: Tội phạm khủng bố
Bộ luật Hình sự
Năm 2015
Điểm mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.33-35,48
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích những điểm mới trong cấu thành các tội phạm về khủng bố trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3954
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.