Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39596
Title: Đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với đa thiên tai ở ven biển Trung Trung Bộ
Authors: Trần, Thanh Thủy
Trần Thục
Huỳnh, Thị Lan Hương
Keywords: Đa thiên tai
Bão
Mưa lớn
Tính dễ bị tổn thương
Đa tổn thương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 718 .- Tr.72-84
Abstract: Các thiên tai thường xảy ra đồng thời, hoặc nối tiếp, làm tăng tình trạng dễ bị tổn thương của khu vực chịu tác động. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ thường xuyên chịu tác động bất lợi của thiên tai điển hình như bão, mưa lớn... Đã có nhiều nghiên cứu về thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương do thiên tai, tuy nhiên, các nghiên cứu đều chỉ mới xét đến thiên tai riêng lẻ, mà chưa xét đến tình trạng dễ bị tổn thương gây bởi nhiều thiên tai xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp nhau (đa tổn thương). Bài báo này trình bày kết quả đánh giá định lượng mức độ dễ bị tổn thương ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ đối với bão, mưa lớn trong bão và mưa lớn xảy ra sau bão (đa thiên tai). Kết quả cho thấy, 86% các huyện thuộc Trung Trung Bộ có TDBTT cao và rất cao đối với gió mạnh (GM) hoặc mưa lớn trong bão (MTB) và 50% đối với mưa lớn sau bão (MSB). Chỉ số TDBTT dao động từ 0,11-0,39 đối với GM/MTB và 0,02-0,47 đối với MSB.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39596
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.