Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3960
Title: Hàng hóa thế giới năm 2017 : Nhóm hàng công nghiệp tăng giá mạnh, nhóm nông sản giảm
Authors: Minh Hiền
Keywords: Hàng hóa
Năm 2017
Nhóm hàng công nghiệp
Nhóm nông sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 01+02 .- Tr.17-20
Abstract: Năm 2017, thị trường hàng hóa nhìn chung đã đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư. Dự báo xu hướng tăng giá sẽ còn tiếp diễn trong năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3960
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.