Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39600
Title: Bản tin dự báo khí tượng, thủy văn tháng 10 năm 2020, thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2020
Authors: BBT
Keywords: Bản tin
Khí tượng
Thủy văn
Nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 718 .- Tr.85-88
Abstract: Tuần đầu tháng 10/2020, MJO trong pha đối lưu trên khu vực biển Đông, có thể đóng góp tạo xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ). Dự tính có khoảng 2-3 XTNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong tháng 10/2020, tần suất không khí lạnh (KKL) gia tăng; dự tính có khoảng 4-6 đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta. Ảnh hưởng của KKL kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên biển Đông có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa, mưa to cho các tỉnh miền Trung (Thanh Hóa đến khoảng Quảng Nam).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39600
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.