Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39613
Nhan đề: Thiết kế ngược gián tiếp và gia công cặp trục vít máy nén khí
Tác giả: Phạm, Văn Sơn
Hoàng Long
Nguyễn, Thu Hương
Trần, Hoàng Anh
Nguyễn, Thị Thu Nga
Nguyễn, Đức Huy
Phạm, Tuấn Anh
Từ khoá: Tạo biên dạng
Trục vít
Bao hình
Máy nén
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.25-29
Tóm tắt: Thiết kế trục vít máy nén khí là một vấn đề phức tạp dựa trên lý thuyết bao hình dẫn đến các phương trình phức tạp chỉ có thể giải quyết chính xác trong các trường hợp cụ thể. Bài viết trình bày phương pháp thiết kế biên dạng trục vít bị động dựa trên biên dạng trục chủ động được tạo ra từ kỹ thuật ngược dựa trên phương pháp bao hình sử dụng toán tử Boolean trong AutoCAD. Phương pháp để xuất đã được triển khai và xác minh thông qua các chương trình con, được viết bằng Visual C chạy trên AutoCAD. Các kết quả thử nghiệm đã xác nhận rằng phương pháp đề xuất đạt được độ chính xác cao và có thể sử dụng để thiết kế và gia công phục hồi cặp trục vít máy nén khí trên máy CNC.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39613
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.