Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39613
Title: Thiết kế ngược gián tiếp và gia công cặp trục vít máy nén khí
Authors: Phạm, Văn Sơn
Hoàng Long
Nguyễn, Thu Hương
Trần, Hoàng Anh
Nguyễn, Thị Thu Nga
Nguyễn, Đức Huy
Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Tạo biên dạng
Trục vít
Bao hình
Máy nén
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.25-29
Abstract: Thiết kế trục vít máy nén khí là một vấn đề phức tạp dựa trên lý thuyết bao hình dẫn đến các phương trình phức tạp chỉ có thể giải quyết chính xác trong các trường hợp cụ thể. Bài viết trình bày phương pháp thiết kế biên dạng trục vít bị động dựa trên biên dạng trục chủ động được tạo ra từ kỹ thuật ngược dựa trên phương pháp bao hình sử dụng toán tử Boolean trong AutoCAD. Phương pháp để xuất đã được triển khai và xác minh thông qua các chương trình con, được viết bằng Visual C chạy trên AutoCAD. Các kết quả thử nghiệm đã xác nhận rằng phương pháp đề xuất đạt được độ chính xác cao và có thể sử dụng để thiết kế và gia công phục hồi cặp trục vít máy nén khí trên máy CNC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39613
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.