Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39637
Nhan đề: Những người trẻ nghĩ gì về phong cách và xu hướng nội thất?
Tác giả: Bích Thủy
Từ khoá: Người trẻ
Phong cách
Xu hướng
Nội thất
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.19-22
Tóm tắt: Giống như thiết kế kiến trúc, phong cách thiết kế nội thất đang ảnh hưởng lớn bởi xu thế toàn cầu hóa, xét trên phương diện hình thức cũng như tư duy thiết kế. Tại các nước đang phát triển như Thái Lan, Việt Nam... thiết kế nội thất nhà ở đang được hiểu và thực hành theo nhiều cách khác nhau. TCKT đã có cuộc phỏng vấn nhanh những KTS trẻ, nghiên cứu sinh đang học tập và làm việc trong và ngoài nước, sinh viên kiến trúc nội thất tại Việt Nam về những góc nhìn riêng của họ trong thiết kế nội thất nhà ở.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39637
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.