Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39645
Title: Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam những tư tưởng để lại
Authors: Hoàng Anh
Dương, An Hà
Keywords: Nhà thiết kế
Nội thất chuyên nghiệp
Tư tưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.42-46
Abstract: “Thiết kế Nội thất là để xây dựng một nếp sống - nếp sống mới của người tử tế” Tư tưởng của Nghệ sỹ Thiền Họa, Nhà giáo Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) - (Nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam) bao trùm nhiều lĩnh vực. Bài viết cố gắng cô đọng lại những tâm huyết trong lĩnh vực hành nghề và dạy học thiết kế trang trí nội thất - Nhớ về bậc tiền nhân, suy ngẫm tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39645
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.