Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3965
Title: Ảnh hưởng của dải phân cách giữa đến tầm nhìn xe chạy trong đường cong trên đường cao tốc
Authors: Bùi, Tuấn Anh
Phạm, Thị Thảo
Keywords: Dải phân cách giữa
Tầm nhìn
Đường cong bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.25-28
Abstract: Cấu tạo dải phân cách giữa ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn xe chạy trong đường cong bằng. Vì vậy, vấn đề này cần xác định và đề cập cụ thể trong thiết kế. Bài báo trình bày cách xác định ảnh hưởng của dải phân cách đến tầm nhìn và đề xuất một số kiến nghị khi thiết kế đảm bảo tầm nhìn trong đường cong có dải phân cách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3965
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
397.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.