Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39657
Title: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của ắc quy xe đạp điện bằng phép thử chèn ép
Authors: Đặng, Việt Hà
Nguyễn, Trọng Hoan
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Khả năng chịu chèn ép
Ắc quy Lithium-ion
Chất lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.99-105
Abstract: Hiện nay, xe đạp điện sử dụng ắc quy Lithium-ion ngày càng phổ biến do những ưu điểm của loại ắc quy này mang lại. Với đặc điểm cấu tạo gồm nhiều đơn thể kết nối với nhau, khi xảy ra va chạm, các đơn thể ắc quy bị chèn ép có thể gây cháy, nổ, ảnh hưởng đến an toàn của xe. Việc thiết lập các phép thử làm cơ sở đánh giá chất lượng ắc quy là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39657
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.