Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3966
Title: Ý nghĩa và bài học của cuộc sống Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tết Mậu Thân 1968
Tổng tiến công và nổi dậy
Chiến tranh Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 5 .- Tr.58-65
Abstract: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 nằm ở chỗ, nó đã mở ra một phương thức tác chiến mới; vạch trần giọng điệu lừa bịp của Chính phủ Mỹ về chiến tranh Việt Nam, buộc Mỹ phải đơn phương “xuống thang chiến tranh”; mở ra thời kỳ “vừa đánh vừa đàm” và giúp ta hoàn thiện phương án tác chiến để đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1975 lịch sử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3966
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_525.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.