Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39663
Title: Giới thiệu các phương án đạt giải cuộc thi "Ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến"
Keywords: Giới thiệu
Phương án đạt giải
Cuộc thi
Bệnh viện dã chiến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.65
Abstract: Theo Quy chế cuộc thi, Giải thưởng Hội đồng gồm 08 giải, trị giá 20 triệu đồng/giải, kèm theo Bằng sáng tạo của Hội KTS Việt Nam và 01 năm đọc Tạp chí Kiến trúc. Giải thưởng cộng đồng bình chọn gồm: 02 giải, trị giá 5 triệu đồng/giải và 01 năm đọc Tạp chí Kiến trúc. Giải thưởng thiết kế ấn tượng: 01 giải, trị giá 5 triệu đồng kèm 01 năm đọc TCKT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39663
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
358.1 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.