Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39666
Title: Kế toán, sửa chữa, cãi tạo, nâng cấp tài sản cố định hữu hình
Authors: Nguyễn, Thị Bạch Dương
Keywords: Tài sản cố định hữu hình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.44-45
Abstract: Bài viết nêu ra một số vấn đề còn tồn tại trong Thông tư 200 về kế toán, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định hữu hình và một số kiến nghị sửa chữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39666
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.