Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39669
Nhan đề: Chi tiêu công cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Phạm, Văn Hào
Từ khoá: Chi tiêu công
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.51-55
Tóm tắt: Hiện nay, chi tiêu công đang giữ vai trò quan trọng trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam. Phân bổ nguồn lực công cho phát triển KHCN trong nông nghiệp như thế nào là hợp lý (cả về mức độ và cơ cấu đầu tư), quản lý sử dụng các khoản đầu tư công ra sao để tránh lãng phí và phát huy được hiệu quả của đầu tư công đang là những câu hỏi cần có lời giải. Đó cũng chính là các nội dung cơ bản được đề cập trong bài viết này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39669
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.