Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3967
Title: Phân tích việc sử dụng colistin tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức
Authors: Vũ, Hồng Khánh
Nguyễn, Thanh Hiền
Vũ, Đình Hòa
Keywords: Colistin
Chăm sóc đặc biệt
Thận
Kháng sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.7-10,26
Abstract: Khảo sát mức độ tiêu thụ, khả năng đề kháng của vi khuẩn và đặc điểm sử dụng của colistin cũng như độc tính trên thận của bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức. Kết quả nghiên cứu đã giúp trung tâm nhìn nhận lại thực tế sử dụng và có đề xuất phù hợp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh dự trữ cuối cùng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3967
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.