Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39671
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến kích thước hạt của thép song pha 9Mn2Si
Authors: Trần, Công Thức
Đỗ, Anh Tuấn
Tạ, Thị Yến
Đàm, Đức Cường
Nguyễn, Thị Nga
Đào, Thị Mơ
Tống, Thị Lan
Lê, Tiến Dũng
Lý, Thị Minh Phương
Keywords: Độ lớn hạt
Ferit - mactenxit
Sắt xốp
Thép song pha
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.124-129
Abstract: Thép song pha (DP) là mác thép thuộc nhóm AHSS, được luyện từ sắt xốp MIREX, có tổ chức hai pha ferit và mactexit, thép DP có hàm lượng 0.06+0.15% C và 1.5+3% Mn, hàm lượng tạp chất phi kim và P, S% thấp. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về quan hệ giữa thông số công nghệ cơ nhiệt để được tổ chức pha nền dẻo ferit có chứa các đảo xen kẽ pha thứ 2 mactenxit rắn hạt siêu min, với độ lớn hạt ferit < 20pm và mactenxit < 10pm, tỷ phần mactenxit 10+30%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39671
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.