Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39679
Title: Nghiên cứu ổn định quỹ đạo chuyển động của xe tải khi chuyển làn đường
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Dương, Ngọc Khánh
Tạ, Tuấn Hưng
Trần, Văn Thắng
Keywords: Vận tốc khi chuyển làn
Động lực học hệ nhiều vật
Ổn định chuyển động
Chuyển làn đơn
Xe tải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.140-144
Abstract: Tai nạn giao thông xảy ra đối với xe tải do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do xe mất ổn định chuyển động trên đường khi tăng tốc, khi phanh, khi vượt xe, khi đánh lái tránh chướng ngại vật... Bài báo sử dụng phương pháp hệ nhiều vật và hệ phương trình Newton-Euler để thiết lập mô hình động lực học của xe tải. Trong mô hình, mỗi vật được mô tả theo 3 phương: Dọc, ngang và góc quay thân xe. Sử dụng mô hình động lực học để khảo sát ảnh hưởng của vận tốc xe đến ổn định chuyển động của xe tải khi chuyển làn đường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39679
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.