Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3968
Title: Nhận thức của Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay
Authors: Hoàng, Hải Hà
Keywords: Chính sách đối ngoại
Hội nhập quốc tế
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 5 .- Tr.66-75
Abstract: Sự chuyển biến nhận thức và quan điểm đối ngoại của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đóng vai trò tiên quyết trong quá trình điều chỉnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ năm 1995 đến 2017. Những vấn đề địa chính trị của khu vực và mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn vào nền chính trị, kinh tế thế giới đã làm thay đổi nhận thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam về Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng tích cực. Từ đó, Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Việc ngày càng cải thiện và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng đã phản ánh chính sách đối ngoại mới của Việt Nam, đó là đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3968
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_634.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.