Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39685
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Hồ An Châu-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Huyên-
dc.contributor.authorNgô, Sỹ Nam-
dc.date.accessioned2020-11-24T03:53:58Z-
dc.date.available2020-11-24T03:53:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39685-
dc.description.abstractNghiên cứu này phân tích các nhân tố thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tập trung vào hai thành phần cơ bản là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài qua thị trường chứng khoán (Foreign Portfolio Investment - FDI). Sử dụng mô hình tự hồi quy vector cấu trúc (Structural Vector Auto regression - SVAR) với các ràng buộc ngắn hạn trên bộ dữ liệu quý giai đoạn 2000-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy cả nhân tố kéo và nhân tố đây đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích dòng vốn vào Việt Nam. Cụ thể, khi xảy ra cú sốc sản lượng đầu ra nước ngoài, dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ giảm ngay, ngược lại, khi tăng trưởng GDP trong nước tăng, FDI cũng tăng ngay lập tức và đạt đỉnh vào nửa quý thứ 2. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, vốn đầu tư gián tiếp chịu ảnh hưởng tiêu cực của các cú sốc về lãi suất trong lẫn ngoài nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 265 .- Tr.2-13-
dc.subjectDòng vốnvi_VN
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoàivi_VN
dc.subjectĐầu tư gián tiếp qua thị trường chứng khoánvi_VN
dc.subjectNhân tố kéo và đẩyvi_VN
dc.subjectSVARvi_VN
dc.titleDòng vốn vào Việt Nam: vai trò của các nhân tố đẩy và nhân tố kéovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.