Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39686
Title: Xác định chế độ làm việc tối ưu của máy gặt đập liên hợp GLH-1500A
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Keywords: Máy gặt đập liên hợp
Trống đập
Tỷ lệ hạt theo rơm
Độ sót
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.157-163
Abstract: Bài báo này trình bày nghiên cứu xác định giá trị tối ưu của lượng lúa đưa vào trong đập và tốc độ quay của trống để tỷ lệ hạt theo rơm và độ sót nhỏ nhất. Thí nghiệm được tiến hành tại Thái Bình trên đối tượng là máy GLH-1500A và giống lúa Q5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39686
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.