Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39695
Nhan đề: Ảnh hưởng của sự thay đổi khối lượng đạn tên lửa không điều khiển đến quỹ đạo đường đạn
Tác giả: Nguyễn, Duy Phồn
Bùi, Trọng Tuấn
Tạ, Bá Dũng
Từ khoá: Tên lửa không điều khiển
Sự thay đổi khối tâm của tên lửa
Vị trí khối tâm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.178-181
Tóm tắt: Trên đoạn quỹ đạo chủ động, do có sự cháy và phụt khí thuốc làm cho khối tâm của đạn tên lửa không điều khiển (KĐK) nhiên liệu rắn (NLR) luôn thay đổi so với vị trí khối tâm ban đầu. Điều này làm ảnh hưởng tới các đặc trưng chuyển động của đạn trên quỹ đạo. Do vậy, cần nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến các thông số quỹ đạo đường đạn để làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế tên lửa KĐK.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39695
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
958.8 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.