Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39703
Title: Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng chì máu bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Trần, Thị Chi Mai
Nguyễn, Thị Huệ
Phạm, Thu Hiền
Keywords: Định lượng chì máu
Ngộ độc chì
Quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò điện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.10-18
Abstract: Định lượng chì trong máu toàn phần là công cụ đáng tin cậy và đóng vai trò chính trong sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi điều trị ngộ độc chì. Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng và thẩm định kỹ thuật định lượng trực tiếp chì máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò điện (GFAAS). Quy trình được xây dựng sử dụng dung dịch chuẩn chì pha trong nước, dung dịch cải biến nền mẫu gồm NH₄H₂PO₄ 0,2%; Trion X-100 0,5%, HNO₃ 0,2%. Giới hạn trắng, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp tương ứng là 0,03 μmol/L, 0,036 μmol/L và 0,05 μmol/L. Khoảng tuyến tính của phương pháp là 0,1- 5 μmol/L. Độ lặp lại ở 3 mức nồng độ 0,27; 0,96 và 1,86 (μmol/L) lần lượt là 4,60, 2,94 và 5,86 (%). Độ tái lặp ở ba mức nồng độ trên lần lượt là 6,97, 5,86 và 6,35 (%). Độ thu hồi của mẫu QC nằm trong giới hạn cho phép. Độ thu hồi mẫu thật thêm chuẩn là 98,2% và 101,0%, nằm trong khoảng 80- 110%; đạt tiêu chuẩn AOAC 2012. Phương pháp định lượng chì máu toàn phần bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử đảm bảo độ tin cậy, có thể sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi ngộ độc chì.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39703
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.