Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39703
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Hạnh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Chi Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huệ-
dc.contributor.authorPhạm, Thu Hiền-
dc.date.accessioned2020-11-24T08:59:09Z-
dc.date.available2020-11-24T08:59:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39703-
dc.description.abstractĐịnh lượng chì trong máu toàn phần là công cụ đáng tin cậy và đóng vai trò chính trong sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi điều trị ngộ độc chì. Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng và thẩm định kỹ thuật định lượng trực tiếp chì máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò điện (GFAAS). Quy trình được xây dựng sử dụng dung dịch chuẩn chì pha trong nước, dung dịch cải biến nền mẫu gồm NH₄H₂PO₄ 0,2%; Trion X-100 0,5%, HNO₃ 0,2%. Giới hạn trắng, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp tương ứng là 0,03 μmol/L, 0,036 μmol/L và 0,05 μmol/L. Khoảng tuyến tính của phương pháp là 0,1- 5 μmol/L. Độ lặp lại ở 3 mức nồng độ 0,27; 0,96 và 1,86 (μmol/L) lần lượt là 4,60, 2,94 và 5,86 (%). Độ tái lặp ở ba mức nồng độ trên lần lượt là 6,97, 5,86 và 6,35 (%). Độ thu hồi của mẫu QC nằm trong giới hạn cho phép. Độ thu hồi mẫu thật thêm chuẩn là 98,2% và 101,0%, nằm trong khoảng 80- 110%; đạt tiêu chuẩn AOAC 2012. Phương pháp định lượng chì máu toàn phần bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử đảm bảo độ tin cậy, có thể sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi ngộ độc chì.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.10-18-
dc.subjectĐịnh lượng chì máuvi_VN
dc.subjectNgộ độc chìvi_VN
dc.subjectQuang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò điệnvi_VN
dc.titleXây dựng và thẩm định phương pháp định lượng chì máu bằng quang phổ hấp thụ nguyên tửvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.