Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39713
Title: Bổ sung chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp sản xuất
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Chi phi sản xuất chung
Phân bổ
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.60-63
Abstract: Hiện nay, sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố cần phải kể đến là chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp biết tính toán chi phí hợp lý thì sản phẩm làm ra luôn có giá thành hợp lý tránh được sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thi chi phí sản xuất chung có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá công suất hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ các loại chi phí sẽ giúp kế toán phân bổ và hạch toàn hợp lý hơn. Chính vì vậy, nội dung bài viết này nhằm đưa ra các mô hình phân bổ chi phí sản xuất chung, giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác hơn về chi phí cho từng loại sản phẩm, dịch vị và đảm bảo được tính hợp lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39713
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.