Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39713
Nhan đề: Bổ sung chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp sản xuất
Tác giả: Lê, Thị Hương
Từ khoá: Chi phi sản xuất chung
Phân bổ
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.60-63
Tóm tắt: Hiện nay, sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố cần phải kể đến là chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp biết tính toán chi phí hợp lý thì sản phẩm làm ra luôn có giá thành hợp lý tránh được sự cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thi chi phí sản xuất chung có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá công suất hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ các loại chi phí sẽ giúp kế toán phân bổ và hạch toàn hợp lý hơn. Chính vì vậy, nội dung bài viết này nhằm đưa ra các mô hình phân bổ chi phí sản xuất chung, giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác hơn về chi phí cho từng loại sản phẩm, dịch vị và đảm bảo được tính hợp lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39713
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.