Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39716
Title: Khảo sát dao động tự do các tấm mỏng đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Authors: Phạm, Như Nam
Keywords: Phương pháp phần tử hữu hạn
Phần tử tấm-vỏ có chiều dày thay đổi ST218
Dao động tự do
Tấm mỏng đàn hồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.217-221
Abstract: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) được ứng dụng rộng rãi để giải các bài toán lý thuyết trường và cơ học vật rắn biến dạng đàn hồi. Phương pháp PTHH là công cụ mạnh cho phép thực hiện các tính toán trong thời gian ngắn cho các kết cấu khác nhau, cho kết quả tính toán với độ chính xác cao. Trong bài báo này sẽ giới thiệu mô hình hóa toán học và cách giải bài toán dao động tự do cho các tấm mỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn khi sử dụng phần tử tấm-vỏ có chiều dày thay đổi ST218.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39716
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.