Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39719
Title: Tính toán thiết diện cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên theo mô hình biến dạng
Authors: Võ, Thanh Lương
Đào, Văn Cường
Nguyễn, Hồng Sơn
Keywords: Cột bê tông cốt thép
Mô hình biến dạng
Lệch tâm xiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.11-14
Abstract: Bài báo này giới thiệu về tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên theo mô hình biến dạng, theo đó trình bày về phương pháp tính toán thiết kế cột bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN 5574:2018) và Châu Âu (EN 1992-1-1 (2004)) và đề xuất công thức gần đúng để tính toán cho tiết diện chữ nhật với cốt thép được chọn đặt đều theo chu vi. Thực hiện ví dụ số nhằm làm sáng tỏ cách tính toán tiết diện bê tông cốt thép theo mô hình biến dạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39719
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.