Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39720
Title: Tác động của tái cơ cấu đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty Sông Đà
Authors: Trần, Thị Tuyết
Keywords: Tái cơ cấu
Tổng công ty có vốn nhà nước
Tổ chức công tác kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.74-78
Abstract: Quá trình tái cơ cấu đã tạo ra động lực thúc đẩy việc hoàn thiện lại tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty Sông Đà nói chung và các Tổng công ty có vốn sở hữu của Nhà nước nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong điều kiện mới, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn trước bối cảnh cạnh tranh mang tính quốc tế. Quá trình tiếp theo, đòi hỏi Nhà nước phải có biện pháp đù mạnh để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước tạo nguồn lực phát triển kinh tế bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39720
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.