Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39722
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D một đầu phun Theo công nghệ FDM
Authors: Nguyễn, Hữu Quang
Nguyễn, Anh Tuấn
Trịnh, Kiều Tuấn
Nguyễn, Thành Đạt
Ngô, Văn Dương
Nguyễn, Đình Hoan
Nguyễn, Sỹ Sơn
Keywords: Máy in 3D
FDM
Nhựa ABS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.222-229
Abstract: Hiện nay, các sản phẩm của công nghệ in 3D đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như : Y tế, xây dựng, kiến trúc và giáo dục... Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ in 3D giúp sinh viên có thể thiết kế và tạo ra các mô hình sản phẩm trong lớp học, có cơ hội thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo của mình, tạo ra các mô hình giáo cụ trực quan, phục vụ việc giảng dạy và học tập với kinh phí thấp và thời gian ngắn, để tăng khả năng làm việc, nhóm và tương tác giữa các sinh viên trong lớp học cũng như hỗ trợ khả năng sáng tạo của sinh viên. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây với mong muốn làm chủ công nghệ này để phục vụ công tác đào tạo trong trường đại học, các tác giả đã đề xuất thiết kế và chế tạo máy in 3D một đầu phun theo công nghệ FDM. Các kết quả in thử nghiệm đã chứng minh được các tính năng của máy được thiết kế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39722
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.