Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39723
Title: Chống rửa tiền - cuộc chiến toàn cầu
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Rửa tiền
Lạm pháp
Giao dịch ngoại hối
Giám sát tài sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.92-96
Abstract: Rửa tiền là một tội phạm đặc biệt “dung dưỡng và cộng sình” với tội phạm tham nhũng và các biểu hiện suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa dưới nhiều hình thức đa dạng và tinh vi. Chúng gây thiệt hại, làm mất ổn định và đe dọa sự lành mạnh kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc gia. Trên thực tế, tham ô và tham nhũng thường được biểu hiện nhận tiền hối lộ, quà tặng đủ loại; đồng thời, thông qua các kênh và thủ đoạn, hành vi như mua bất động sản, tài sản, chuyển cho người thân, đầu tư kinh doanh, lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp hoặc chuyển trái phép ra nước ngoài... để biến đổi các khoản thu nhập nguồn góc phi pháp nguyên thủy của chúng thành “tiền sạch". Bài viết sẽ phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế vấn đề rửa tiền hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39723
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.