Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39723
Nhan đề: Chống rửa tiền - cuộc chiến toàn cầu
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Rửa tiền
Lạm pháp
Giao dịch ngoại hối
Giám sát tài sản
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.92-96
Tóm tắt: Rửa tiền là một tội phạm đặc biệt “dung dưỡng và cộng sình” với tội phạm tham nhũng và các biểu hiện suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa dưới nhiều hình thức đa dạng và tinh vi. Chúng gây thiệt hại, làm mất ổn định và đe dọa sự lành mạnh kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc gia. Trên thực tế, tham ô và tham nhũng thường được biểu hiện nhận tiền hối lộ, quà tặng đủ loại; đồng thời, thông qua các kênh và thủ đoạn, hành vi như mua bất động sản, tài sản, chuyển cho người thân, đầu tư kinh doanh, lập doanh nghiệp, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp hoặc chuyển trái phép ra nước ngoài... để biến đổi các khoản thu nhập nguồn góc phi pháp nguyên thủy của chúng thành “tiền sạch". Bài viết sẽ phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế vấn đề rửa tiền hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39723
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.