Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39729
Title: Các yếu tố gây ra chậm trễ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng vốn ODA
Authors: Hà, Duy Khánh
Keywords: Giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng
Vốn ODA
Kiên Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.25-29
Abstract: Bài báo này tập trung tìm hiểu các nguyên nhân gây ra chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến thực hiện dự án xây dựng sử dụng vốn ODA tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Sau khi tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây, cùng ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án, nghiên cứu đã hình thành được bảng câu hỏi gồm 22 yếu tố và sử dụng thang đo Likert 5 điểm. Sau hơn 2 tháng thu thập số liệu trực tiếp với các cá nhân có kinh nghiệm liên quan đến nguồn vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu này thu về 140 bảng câu hỏi hợp lệ để phân tích đánh giá. Kết quả phân tích chỉ ra có 13 yếu tố ảnh hưởng mạnh (µ>3.4) và 9 yếu tố ảnh hưởng trung bình (µ<3.4) đến công tác giải phóng mặt bằng. Bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, các nguyên nhân này được gộp lại thành 4 nhóm chính với phương sai giải thích khoảng 63%, đó là: “Trình độ năng lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng yếu kém”,“Ban hành giá bồi thường chưa phù hợp/chưa thỏa đáng”, “Văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt còn chồng chéo”, và “Máy móc thiết bị thi công còn hạn chế”. Kết quả của nghiên cứu có thể làm cơ sở để cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo và đưa ra các chỉ dẫn phù hợp hơn cho công tác giải phóng mặt bằng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39729
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.