Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39729
Nhan đề: Các yếu tố gây ra chậm trễ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng sử dụng vốn ODA
Tác giả: Hà, Duy Khánh
Từ khoá: Giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng
Vốn ODA
Kiên Giang
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.25-29
Tóm tắt: Bài báo này tập trung tìm hiểu các nguyên nhân gây ra chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến thực hiện dự án xây dựng sử dụng vốn ODA tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Sau khi tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây, cùng ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án, nghiên cứu đã hình thành được bảng câu hỏi gồm 22 yếu tố và sử dụng thang đo Likert 5 điểm. Sau hơn 2 tháng thu thập số liệu trực tiếp với các cá nhân có kinh nghiệm liên quan đến nguồn vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu này thu về 140 bảng câu hỏi hợp lệ để phân tích đánh giá. Kết quả phân tích chỉ ra có 13 yếu tố ảnh hưởng mạnh (µ>3.4) và 9 yếu tố ảnh hưởng trung bình (µ<3.4) đến công tác giải phóng mặt bằng. Bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, các nguyên nhân này được gộp lại thành 4 nhóm chính với phương sai giải thích khoảng 63%, đó là: “Trình độ năng lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng yếu kém”,“Ban hành giá bồi thường chưa phù hợp/chưa thỏa đáng”, “Văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt còn chồng chéo”, và “Máy móc thiết bị thi công còn hạn chế”. Kết quả của nghiên cứu có thể làm cơ sở để cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo và đưa ra các chỉ dẫn phù hợp hơn cho công tác giải phóng mặt bằng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39729
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.