Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39743
Title: Điều hành chính sách vĩ mô và quản lý hoạt động ngân hàng chống chu kỳ khủng hoảng kinh tế
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Điều hành nền kinh tế
Chính sách vĩ mô
Hoạt động ngân hàng
Tín dụng
Khủng hoảng kinh tế
Chu kỳ khủng hoảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.35-47
Abstract: Nhìn lại lịch sử nền kinh tế Việt Nam trong khoảng 40 năm qua cho thấy đã xảy ra 4 cuộc khủng hoảng lớn với chu kỳ khoảng 10 năm một lần (vào các năm: 1979, 1989, 1998, 2009) tác động nhiều mặt đến kinh tế – xã hội đất nước và câu hỏi đặt ra là liệu có lặp lại chu kỳ khủng hoảng ở Việt Nam vào năm 2018 – 2019 không? Bài viết phân tích bối cảnh mới và hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ (chính sách tài chính, chính sách tiền tệ chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; quản lý phát triển bền vững thị trường bất động sản; triển khai tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu kiên quyết, hiệu quả; quản lý ngân hàng thương mại phù hợp...) để đưa ra luận cứ khẳng định không thể xảy ra khủng hoảng hệ thống ngân hàng, khủng hoảng nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39743
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.