Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3975
Title: Nữ quyền trong các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thủy
Keywords: Hiện tượng tôn giáo mới
Nữ quyền
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 5 .- Tr.89-95
Abstract: Ở Việt Nam, trong những năm cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỳ XXI có nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Hầu hết các hiện tượng tôn giáo mới này có đặc điểm nữ quyền vì phụ nữ là người đứng đầu hay sáng lập ra hiện tượng tôn giáo mới đó. Đặc điểm nữ quyền trong các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam có những căn nguyên chung về văn hóa, tâm linh, về kinh tế, chính trị, xã hội. Điều đó chứng tỏ rằng, phụ nữ Việt Nam đã có được vị trí bình đẳng nhất định so với nam giới trong tôn giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3975
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_417.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.