Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39752
Title: Thực trạng hạ tầng giao thông và thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Đình Hòa
Ma, Ngọc Ngà
Hoàng, Văn Long
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Hạ tầng giao thông
Phát triển bền vững
Thách thức phát triển của Việt Nam
Quy hoạch vùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.68-76
Abstract: Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện phúc lợi và tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân. Vấn đề đặt ra là cách thức phát triển nhằm nâng cao vai trò và hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của việc phát triển hạ tầng giao thông. Bài viết đề cập về cách tiếp cận hạ tầng giao thông bền vững và thực trạng, thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39752
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.