Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39754
Title: Giải pháp tái cơ cấu ngành chè tại Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Mai, Thị Thu Hà
Keywords: Tái cơ cấu nông nghiệp
Tái cơ cấu ngành chè
Chuỗi giá trị ngành chè
Chè Thái Nguyên
Phát triển nông nghiệp nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.77-89
Abstract: Bước sang giai đoạn thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp 2017 – 2020 của tỉnh Thái Nguyên nói chung, tái cơ cấu ngành chè nói riêng, bài viết phân tích lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi sản xuất và tiêu thụ chè ở địa phương này để chứng minh rằng, chính sách phát triển sản phẩm theo đặc thù địa lý và cải thiện lợi ích tác nhân thị trường là giải pháp trúng nhất để tái cơ cấu thành công ngành chè.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39754
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.