Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3976
Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây bù dẻ lá lớn thu hái tại Rừng Quốc gia Đền Hùng
Authors: Nguyễn, Mai Nam
Hà, Quang Lợi
Phạm, Quốc Tuấn
Nguyễn, Đức Hùng
Lương, Phong Văn
Phương, Thiện Thương
Keywords: Cây Bù dẻ lá lớn
Uvaria macrophylla (Roxb.)
Phytomorphology
Phytotomy
Rừng Quốc gia Đền Hùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.15-18
Abstract: Bài báo góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu và kiểm nghiệm dược liệu, bài bào này công bố kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu, xác định tên khoa học cây bù dẻ lá lớn thu hái tại Rừng Quốc gia Đền Hùng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3976
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.